Sessie 2 – Het koloniale verleden van de universiteit

30 maart 2021 – 19.00

Wat we nu kennen als Campus Middelheim van de Universiteit Antwerpen was vroeger De Koloniale Hogeschool van België. Van 1920 tot 1962 werd hier een zogeheten elitekorps van koloniale ambtenaren opgeleid. Zij moesten Belgisch Congo en Ruanda-Urundi ‘beschaven’, zoals dat toen heette. Na de kolonisatie werd de Hogeschool opgenomen in wat vandaag de Universiteit Antwerpen is. Een erfenis waar nauwelijks bij wordt stilgestaan. Hoe komt dit? En wat zegt dit over de manier waarop we in België omgaan met ons koloniale verleden en de koloniale erfenissen die doorleven in onze maatschappij? We willen onderzoeken hoe de universiteit als instelling kan omgaan met dit soort erfenis, en hoe we nog andere koloniale erfenissen kunnen opsporen waar we ons nog niet van bewust zijn. Is kijken naar het verleden een noodzakelijke stap om de universiteit te dekoloniseren? En hoe kunnen we dit zien als een proces en niet als een hokje om aan te kruisen?

We beginnen deze avond met een korte lezing door Bas De Roo, historicus bij Geheugen Collectief, die onderzoek deed naar de geschiedenis van de Koloniale Hogeschool, in het kader van de expo Congoville (te bezoeken vanaf mei 2021 in het Middelheimmuseum). Aansluitend volgt een panelgespek met Sandrine Ekofo, jurist en beleidsmedewerker Broederlijk Delen, Iraida Lokasi, voorzitter van AYO, en Janine Meijer, stafmedewerker Diversiteit aan de Universiteit Antwerpen met als moderator Elien Spillebeen (MO*), journaliste en documentairemaakster.
Schrijf je hier in voor deze sessie.

Wegens een overlijden van een dierbaar familielid kan Nadia Nsayi helaas niet deelnemen aan de sessie. Sandrine Ekofo, juriste en beleidsmedewerker bij Broederlijk Delen, zal in haar plaats deelnemen aan de sessie.

Sprekers
Bas De Roo

Bas De Roo doctoreerde aan de Universiteit Gent over de Onafhankelijke Congostaat van Leopold II. Nadien onderzocht en doceerde hij koloniale geschiedenis aan de Universiteiten van Gent, Leipzig en Antwerpen. Momenteel werkt hij als onderzoeker bij Geheugen Collectief, een historisch projectbureau. Ook daar is de Belgische koloniale geschiedenis nooit ver weg. Zo werkt(e) Bas De Roo onder meer mee aan projecten over de geschiedenis van de Zoo van Antwerpen, de Compagnie Maritime Belge, de Zuster van Liefde van Jezus en Maria en koloniale monumenten in Antwerpen, en schreef hij mee aan een Knack Historia over Congo. Bas De Roo werkte ook mee aan de Canvas-reeks ‘Kinderen van de kolonie’.

Sandrine Ekofo

Sandrine Ekofo (°1989) behaalde in 2015 haar Master in de Rechten, specialisatie Europees en internationaal recht aan de Universiteit van Antwerpen. Na haar studies ging ze aan de slag als juriste bij BRUGEL. In 2020 werd ze beleidsmedewerker bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen.
Begin 2021 zette Sandrine de stap naar Broederlijk Delen als beleidsmedewerker Congo en Centraal-Afrika. De focus van haar werk ligt op inspraak en vrede in de Democratische Republiek Congo met bijzondere aandacht voor de hoofdstad Kinshasa en het oosten van het land (provincies Noord- en Zuid-Kivu) en de verbetering van de levensomstandigheden van de Congolese bevolking. Daarnaast volgt ze de situatie in de buurlanden Rwanda en Burundi op.

Iraida Lokasi

Iraida Lokasi is voorzitter van AYO en natural hairstylist in Antwerpen (haar werk kan je hier zien: Adias Crown). Ze is ook projectleider van het Kroeshaar festival in Antwerpen georganiseerd door OSU, en ze leidt Blacksisterhood BE, een facebookgroep die voornamelijk dienst doet als safe space voor zwarte vrouwen in België.

Janine Meijer

Janine Meijer behaalde een master in de culturele antropologie en een master in de afrikanistiek aan de Universiteit Leiden. Ze is stafmedewerker diversiteit aan de UAntwerpen en verantwoordelijk voor het realiseren van het diversiteitsactieplan voor studenten. Daarin staan concrete acties geformuleerd om de studentenpopulatie aan onze universiteit meer divers te maken. Er wordt ook ingezet op een diversiteitsensitief curriculum en diversiteitsensitieve manier van lesgeven.
Voordat Janine Meijer in dienst trad bij de UAntwerpen werkte ze lange tijd als journalist bij De Morgen. Vandaag is ze nog steeds actief als zelfstandig journalist en schrijft regelmatig over dekolonisatie, diversiteit in een stedelijke context en het internationaal en nationaal vluchtelingenbeleid voor verschillende opdrachtgevers.

%d bloggers liken dit: