Sessie 1 – Islamofobie en lokaal activisme

9 maart 2021 – 19.00

Welke bijdrage kan de universiteit leveren als een probleem zoals islamofobie toeneemt in de samenleving? In onze eerste sessie willen we stilstaan bij de historische oorsprong die aan de basis ligt van de gekleurde beeldvorming rond de islam zoals die zich nu in onze maatschappij manifesteert. In welke mate versterkt de beeldvorming rond religie die van migratie in het algemeen? Hoe wordt dit beeld verder gerecupereerd in de samenleving, of via het buitensporig geweld dat gebruikt wordt tegen mensen met een migratieachtergrond? Hoe heeft dat nog steeds een weerslag op het verbod op het dragen van een hoofddoek? We willen onderzoeken hoe de universiteit positie kan innemen binnen het maatschappelijke debat. Daarnaast zullen we ook stilstaan bij hoe de universiteit haar eigen werking kan bevragen (dragen we actief pluralisme ook uit in onze samenwerkingen?), en haar kennisaanbod onder de loep kan nemen (moet een opleiding over literatuur-theater-film deze beeldvorming onder de aandacht brengen en deconstrueren?).

Naast het vraagstuk rond islamofobie en de universiteit, willen we ook dieper ingaan op de particuliere Belgische context waarbinnen we ons deze vragen stellen. Het is in dat opzicht dus niet toevallig dat we de reeks starten met een gesprek over islamofobie in de Belgische context met als panelleden Yasmina Akhandaf (BOEH!), Yassine Boubout en Jonas Slaats, met Nina Henkens (Kif Kif) als moderator. Wanneer we het over racisme willen hebben, klinkt in de media nog te vaak de vraag ‘of racisme wel een probleem is bij ons’ en wordt er gesteld dat het ‘Amerikaanse import’ zou zijn. We gaan er in deze sessie (en de gehele reeks) niet alleen vanuit dat racisme wel degelijk een probleem is in onze samenleving, we willen ook zoveel mogelijk vertrekken vanuit de lokale context en op zoek gaan naar een woordenschat die tegemoetkomt aan de noden van Belgische activisten, én aan de noden van een dringend te voeren Belgisch publiek debat. Vanuit die particuliere Belgische context willen we voorbij geïsoleerde gevallen van racisme denken, en het systemische karakter ervan erkennen en in vraag stellen.
Schrijf je in voor deze sessie.

Sprekers
Yasmina Akhandaf

Yasmina is een Antwerpse moslima met Marokkaanse roots. Ze is leerkracht, mama en echtgenote, en een anti-racisme en feministisch milieu activiste. Een mond vol. Maar waarom ons beperken tot 1 hokje als we allemaal zo veel meer zijn? Ze kreeg al op vroege leeftijd interesse in de feministische beweging. Ook heeft ze altijd al een passie gehad voor wetenschap en in het bijzonder voor ons milieu. Na een bachelor in chemie-biochemie, behaalde ze een master in milieuwetenschappen. Tijdens haar studententijd werd ze helaas geconfronteerd met verschillende vormen discriminatie en racisme. Al deze ervaringen droegen bij tot haar uitgesproken engagement tegen systemen van onderdrukking, of dat nu in de vorm is van racisme, seksisme of klassisme. Ze verzet zich op verschillende vlakken tegen onderdrukking en uitbuiting. Het is ook vanuit deze visie dat ze vrijwilligerswerk doet bij meerdere organisaties. Zo heeft ze onder andere GreenDeen opgericht in 2014 (een islamitische milieubeweging). Daarnaast is ze mede-oprichtster van het actieplatform BOEH!. Ondertussen is ze al 14 jaar actief betrokken bij het hoofddoekendebat in Vlaanderen. Op professioneel vlak heeft ze haar liefde voor de wetenschap en haar sociaal engagement kunnen verenigen onder de vorm van haar functie als leerkracht chemie/natuurwetenschappen. 

Yassine Boubout

Yassine Boubout is activist, onderzoeker, expert in politiegeweld en rechtenstudent. In zijn activisme probeert hij lokale politiekorpsen dichter te brengen bij jongeren en strijdt hij tegen etnisch profileren.  

Jonas Slaats

Als schrijver en theoloog beweegt Jonas Slaats (Gent, 1980) zich steeds op de snijlijnen van religie, politiek en mystiek. Na zijn studies filosofie, antropologie en theologie ging hij aan de slag in verschillende organisaties die zich inzetten rond mensenrechten, multiculturaliteit en interreligieuze dialoog. Tot op vandaag is hij dan ook actief in zowel lokaal als internationaal vredeswerk. Zijn laatste boek is “Religie herzien”, waarin hij aan de hand van concrete voorbeelden uit verschillende tradities laat zien hoeveel misvattingen er over religie bestaan.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: