Over

Het is Hoog Tijd om ons actief antiracistisch op te stellen.

In de nasleep van de wereldwijde Black Lives Matter protesten in juni 2020 richtten we een werkgroep op om te onderzoeken wat ‘actief antiracisme’ kan betekenen aan de universiteit. We stelden al snel vast dat er gebrek aan kennis was binnen onze groep doctoraatsstudenten als het over antiracisme en dekolonisatie gaat, terwijl er inmiddels al erg veel Belgisch onderzoek naar is verricht. We stelden een programma samen als doctoral course, omdat we het belangrijk vonden ons te informeren over lokale kennis die zich momenteel nog teveel buiten onze universiteit bevindt, maar waar de universiteit zelf wel bij gebaat is.

De focus van deze reeks is tweeledig. Enerzijds gaan we na hoe de universiteit een rol kan spelen binnen het maatschappelijk debat: als islamofobie en racisme toenemen in de samenleving, dan bekleedt de universiteit een geprivilegieerde positie om hier iets aan te doen. Binnen deze focus willen we concrete invullingen van “er iets aan doen” aftoetsen, afbakenen, en onderzoeken. 

Anderzijds kijken we naar de universiteit als instituut op zich en willen we haar werking bevragen: wat zijn de koloniale erfenissen in onze werking, onze curricula, onze omgang met ons eigen verleden? Wat zijn de barrières om deel uit te maken van de universitaire gemeenschap, wie kan er deel van uitmaken en wie niet? Hoe kunnen we de universiteit zien als een plek waar kennis en vaardigheden niet alleen kunnen worden aangeleerd maar ook afgeleerd? Binnen deze focus willen we structureel racisme binnen onze universiteit ontmaskeren en beginnen corrigeren. 

De reeks is gebundeld rond vijf thema’s:

(1) islamofobie en leren van lokaal activisme – 9/03

(2) het koloniale verleden van de universiteit – 30/03

(3) hierarchies in academic knowledge production – 20/04

(4) kleur leren zien: over wit privilege – 11/05

(5) Kunst als dekoloniale kennispraktijk – 22/06

De sessie kunnen zowel afzonderlijk als in z’n geheel bijgewoond worden.

Doctoraatsstudenten kunnen deelnemen aan deze reeks als doctoral course (en er DOCOP-punten mee verzamelen)

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: