Huisregels

Bedankt voor je interesse in onze reeks over antiracisme. Om zeker te zijn dat deze gesprekken op een respectvolle manier kunnen plaatsvinden denken we dat het belangrijk is om te vertrekken vanuit een aantal huisregels, hier zullen we allen baat bij hebben. Door deze sessies bij te wonen of zich ervoor in te schrijven gaan alle deelnemers akkoord dat ze deze regels hebben gelezen, deze zullen volgen en op de hoogte zijn dat overtreding van deze regels voor verwijdering uit de sessie kan zorgen.

Wanneer we historische en maatschappelijke onderwerpen bespreken die veel emoties kunnen opwekken, zoals antiracisme, wordt er vaak gebruik gemaakt van een respectvolle omgeving. Daarom zullen wij met een aantal vastgestelde normen werken waarvan we van onze deelnemers verwachten dat ze die zullen volgen.

De regels die we zullen volgen zijn:

  1. Elk type van intimidatie – zij het op basis van etniciteit, ras, gender, genderidentiteit, genderexpressie, seksuele oriëntatie, religie, uiterlijk, handicap, leeftijd, naam, nationaliteit, technologische keuzes, camera achtergrond, etc. – heeft geen plek in deze sessies. Er zal sprake zijn van onmiddellijke verwijdering als hier tegenin wordt gegaan. Dit geldt zowel voor rechtstreekse intimidatie tegenover andere participanten en sprekers, als ongepaste stereotypering refererend naar sociale groepen.
  2. Wees je bewust van je eigen privilege, reflecteer bewust op impliciete hiërarchieën en neem een stap terug zodat gemarginaliseerde groepen de weg kunnen leiden.
  3. Geloof mensen wanneer ze spreken over hun persoonlijke ervaringen van marginalisatie en wees bewust van mensen hun kwetsbaarheid wanneer ze deze verhalen delen. Stel ervaringen niet in vraag.
  4. We moedigen iedereen aan om moeilijke vragen te stellen, maar wees je ervan bewust dat de panellisten en mededeelnemers ook mensen zijn. Iedereen zit op een leercurve en iedereen mag fouten maken. Wees aardig voor jezelf en de andere participanten en wees je ervan bewust dat als er wordt aangekaart dat je gedachtegang of vraag sporen van racisme, imperialisme, kolonialisme etc. bevat, het uit een goede plek komt.
  5. Aangezien de onderwerpen die besproken worden zeer persoonlijk kunnen zijn, heeft iedereen recht op hun eigen emotionele toestand. We willen echter nadruk leggen op het feit dat het uiten van emoties zelf zeer politiek en cultureel is. Wees bewust dat sommige mensen hun levens zeer nauw verbonden zijn met thema’s zoals racisme en kolonisatie.

We willen nog benadrukken dat, hoewel we trachten deze principes te handhaven, we niet een compleet veilige omgeving kunnen verzekeren. Vooral voor geprivilegieerde participanten willen we beklemtonen dat veiligheid niet gelijk staat aan comfort. Deze sessies omtrent antiracisme kunnen ongemakkelijk voelen en gevoelens van schuld, schaamte, woede, ongeloof of verdriet oproepen. We nodigen je uit om deze gevoelens toe te laten en ze te omarmen als leermomenten voor je proces in plaats van ze weg te stoppen.

We hopen dat je het eens bent met de bescherming van deze principes en ons wil helpen met het creëren en behouden van een respectvolle omgeving.

Het Hoog Tijd team

* Deze huisregels zijn letterlijk of geparafraseerd overgenomen van de Decolonozing Philosopy workshop.

Maak je website op WordPress.com
Aan de slag
%d bloggers liken dit: